Oil RIP (Rest In Peace)

Oljefondets investeringsstrategi

60% AKSJER
35% RENTEPAPIRER
5% EIENDOMOLJEFONDET ER INVESTERT
10% I FOSSILT BRENSEL
MED INNTEKTER FRA OLJE

HVA MENER DU ER RIKTIG DIVESTERING?
KOM MED FORSLAG TIL EN 4. KATEGORI
FORNYBAR
Oljefondet og Norge har bidratt med sin oljeutvinning til betydelige utfordringer vedrørende klimaendringer for nåværende og neste generasjon. Grønne og bærekraftige investeringer bør få sin egen investeringskategori tilsvarende 10%, slik at alle midler trekt ut av fossilt brensel går uavkortet til fornybar energi.
UTVIKLINGSLAND
U-land utgjør 13% av verdensøkonomien. Oljefondet er investert 1%. U-landet bør få sin egen kategori som reflekterer størrelsen i verdensøkonomien, hvor mye av pengene bør gå til beredskap og bistand for kommende klimakriser.
INFRASTRUKTUR
Kjøpe seg opp i infrastruktur rundt om kring i verden for å bedre kollektiv transport med friske investeringer, slik at de fremstår som et attraktivt alternativ til mer forurrensende transportmilder.
POSITIVE EKSTERNALITETER
Utbygging av til dømes micro-grids i øst-afrika, hvor strømmen blir brukt til skoler, helseklinikker og offentlig forvaltning som spesielt vil stryke kvinners posisjon til å oppnå bærekraftig vekst hvor gevinst fra de positive eksternalitetene blir reinvestert til lønnsom økonomisk aktivitet.
DATA-ANALYSE
Gjøre arbeidskapital tilgjengelig til utvikling av en platform for trippel bunnlinje analyse, slik at organisasjoner kan presentere sin effektivitet i forvaltningen av kapital med hensyn til miljømessige og sosiale formål - verifisert av en uavhengig 3. part
KONSERVATIV
De 10% som blir frigitt som følge av divestering av Oljefondet skal fordeles på eksisterende kategorier, eller brukes til større vektig i eksisterende investeringer som Apple, Blackrock og Tesco.
RENT VANN
Utbygging av vannfiltrering i hele verden i samarbeid med Rotary International, hvor investert kapital skal returneres til NBIM over en 10års periode uten renter ved hjelp av en avgift for tapping av rent vann på resikulerte flasker til turister, hvor lokalbefolkningen har gratis tilgang.